Wczytuję dane...
Certyfikaty IPC
 
 

Nasza produkcja spełnia najwyższe standardy międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego producentów przemysłu elektronicznego IPC oraz polskie i międzynarodowe normy produkcji. Certyfikaty IPC są uznawane na całym świecie za gwarancję jakości wykonywanych produktów i usług w branży elektronicznej. Stosowanie przy produkcji norm PN-IEC gwarantuje wysoką jakość produkcji oraz powtarzalność procesu technologicznego.

 
Poniżej informacje dotyczące certyfikatów oraz norm stosowanych mprzy produkcji naszych urządzeń elektronicznych:

1. Zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) - ochrona komponentów wrażliwych na wyładowania

· Produkcja jest wykonywana w strefach zabezpieczonych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).

· Pomieszczenia produkcji wyposażone są m.in. w antystatyczne maty podłogowe i stołowe z przewodami uziemiającymi.

· Wszyscy pracownicy produkcji oraz magazynu mający kontakt z produkowanymi urządzeniami są wyposażeni w opaski antystatyczne nadgarstkowe oraz na buty.

· W pomieszczeniach produkcji zostały wykonane pomiary właściwości antyelektrostatycznych stanowisk pracy zgodnie z normą IEC 61340-4-1. Po wykonaniu pomiarów przez koordynatora technicznego firmy Renex w dniu 05.03.2014 został sporządzony raport (załącznik) który potwierdza iż całość mierzonej powierzchni posiada zdolność wyrównywania potencjałów z uziemieniem.


· Otrzymaliśmy certyfikat pomiarów ESD (załącznik) który potwierdza iż posiadamy strefę zabezpieczoną elektrostatycznie zgodnie z norma IEC 61340-4-1.

2. Stosowanie przy produkcji norm IPC gwarantuje wysoką jakość produkcji oraz powtarzalność procesu technologicznego.

· W październiku 2014 roku uczestniczyliśmy w szkoleniach teoretyczno-praktycznych zorganizowanych przez Renex EEC - Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC.

· Szkolenia dotyczyły normy IPC-7711/7721B.

· W szkoleniu uczestniczyli wszyscy pracownicy produkcji naszej firmy którzy po jego zakończeniu przystąpili do egzaminu i uzyskali wyniki pozytywne.

· Szkolenie było prowadzone przez certyfikowanego trenera IPC.

· Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali imienny, międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia IPC-7711/7721 - Certified IPC Specialist, jak również imienny certyfikat MEN.

· Po odbyciu szkoleń firma otrzymała certyfikat IPC wystawiony przez Renex EEC - Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC potwierdzający ukończenie szkolenia przez 11 pracowników firmy (załącznik).

· Certyfikaty IPC są uznawane na całym świecie za gwarancję jakości wykonywanych produktów i usług w branży elektronicznej.

· Każdy wydawany certyfikat zatwierdzany jest przez centralę IPC i posiada unikalny numer identyfikacyjny.

· Międzynarodowe certyfikaty IPC potwierdzają fakt posiadania wiedzy oraz umiejętności w zakresie przeprowadzonego szkolenia.

· IPC jest wiodącym, międzynarodowym stowarzyszeniem producentów przemysłu elektronicznego.

· RENEX EEC to jedyne Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC na terenie Europy Środkowej i Wschodniej z 20-letnim doświadczeniem w branży elektronicznej. Jest to równocześnie jedno z najnowocześniejszych Centrów Szkoleniowych IPC na świecie.